Algemene voorwaarden

Op al onze aanbiedingen, ons verstrekte opdrachten en met ons gesloten overeenkomsten zijn van toepassing de algemene voorwaarden van de branche-organisatie Vereniging van Steiger-, Hoogwerk en Betonbekistingbedrijven VSB.